Hayatımızın her alanına giren ve yaşantımızın artık ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgi teknolojileri tabanlı sistemler (her türlü internet tabanlı uygulama, otomasyon programı, oyun programı, planlama ve yönetim programları, rezervasyon programları, hastane yönetim sistemleri, bilgi ve bilgisayar güvenliği programları vs.) doğal olarak ticareti, pazarlamayı, yönetimi (teknoloji, insan kaynakları, kurumsal kaynaklar, lojistik vb.) ve ürün ve hizmetlerin satışını da etkilemektedir. Artık ticaret geleneksel yollardan elektronik hale geçmiş durumdadır ve birkaç yıl içerisinde mobil cihazlar, akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve sosyal medya üzerinden yapılır hale gelecektir.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiye erişim, bilginin sınıflandırılması, bilginin iş zekası olarak kullanılması ve yönetim aşamalarından etkin olarak değerlendirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bilgi temelli uygulamalar katma değeri en yüksek olan ürünler olmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri programında, bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve uygulamalarının her safhası detaylı olarak öğretilirken geleneksel işletme programları müfredatından da derslerin yer aldığı görülür (yönetim, muhasebe, finans, satış, pazarlama, ekonomi vb.). Bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri mahremiyeti, veri madenciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil programlama, sosyal medya gibi güncel konular ve bunların iş dünyasının nasıl şekillendirdiği konularında uzmanlık kazandırılır.

Çalışma Alanları

Yönetim Bilişim Sistemleri programımızdan mezun olanlar, edindikleri ileri düzey (işletme ve teknoloji) yönetimi bilgileriyle, sürekli gelişme gösteren e-ticaret, sosyal medya, mobil yaşam gibi alanlar başta olmak üzere iş hayatında önemli bir avantaj elde edeceklerdir. Bilgi teknolojilerinin hemen hemen bütün iş kollarında önemli yer almasından dolayı, mezunlarımızın bilgi teknolojilerindeki uzmanlıkları kendilerine ilave avantajlar sağlayacaktır. Bilişim teknolojilerini kullanan modern iş dünyasında her türlü (iş, kaynak, teknoloji vb.) yönetim pozisyonunda yer alabilecek mezunlarımız, özellikle e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım geliştirme süreçleri yönetimi, veri madenciliği, bulut bilişim teknolojileri, sistem yönetimi, iş analizi ve proje yönetimi gibi alanlardaki ihtiyacı mükemmel bir biçimde karşılayacaktır.

Vizyon

Vizyonumuz; işletme amaçlarına yönelik olarak, iş/bilgi sistemleri analiz, planlama, tasarım ile bilişim sistemlerinin uygulanmasında önemli katkılarda bulunabilecek, işletme ve yönetim odaklı, iyi yetişmiş mezunlar verebilmektir. Yönetim Bilişim Sistemleri disiplini içerisinde bilginin sürekli üretilmesi, yönetilmesi, yenilenmesi, güvenliği ve yayılması önemli bir rol oynamaktır.

Misyon

Yönetim Bilişim Sistemleri programımızın misyonu; veriden bilgi üretimi, veri ve bilgi yönetişimi ve güvenliği, bilgi sistemleri analiz ve tasarımı başta olmak üzere işletme ve teknoloji yönetiminde metodoloji geliştirilmesi, işletmelerin tüm aşamalarında bilgi sistemlerinin etkin kullanılması, iş-kaynak-teknoloji yönetimi, pazarlama, iş/süreç analizi ve (bilgi) sistem tasarımı ve iş zekası alanlarında kendini kabul ettiren ve bu alanlarda uluslararası araştırmalarıyla tanınan bir bölüm olmaktır.