YBS Bölümü öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri ulusal (TÜBİTAK) ve uluslararası destekli (Avrupa Birliği) birçok projede yürütücü, araştırmacı ve bursiyer olarak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu projelerden bazıları aşağıda listelenmiştir:

  • Borçelik firmasının paydaş olduğu bir TÜBİTAK 2244 projesi kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi E. Fatih Yetkin proje yürütücüsü ve iki doktora öğrencimiz (Merve Öper ve Merve Ülkü) bursiyer olarak projede çalışmalar yapmak üzere görev almıştır.
  • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Çavur araştırmacı, doktora öğrencimiz Görkem Akdur ise bursiyer olarak, “Tarihsel Kentlerin Kır-Kent Sürekliliği Bağlamında, Web-CBS Destekli Alan Yönetimi Koruma Modeli: İznik Örneği” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde projesinde görev almıştır.
  • Doç. Dr. Mehmet N. Aydın araştırmacı, yüksek lisans öğrencimiz Şüheda Yıldırım ise bursiyer olarak, “Silahlı Örgütlerin Dijital Kamu Diplomasisi – Suriye ve Irak Örnekleri” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinde projesinde görev almıştır.