Staj: İş Hayatına Giriş, Kişisel ve Mesleki Gelişim Fırsatı

Eğitiminizin önemli ve tamamlayıcı bir parçası olan stajlar, derslerde edindiğiniz bilgi, beceri ve yetkinlikleri sahada deneyimlemenizi ve gelişmenizi sağlamaktadır.

Bu konuyla ilgili bilmeniz gereken hususlar aşağıdadır:

  • Öğrenci, staj yönergesini okuyup gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi ve Staj Süreci için tıklayınız.
  • Diğer İlgili Belgeler:
    • Staj Defteri: Öğrenci, staj defterini, yaptığı işi ayrıntılı olarak gün gün yazarak doldurur. Her iş günü ayrı sayfaya yazılmalıdır. Gerektiği takdirde bir iş günü için birden fazla sayfa kullanılabilir ve bu sayfalara aynı günün tarihi atılır. (Bkz. Staj Yönergesi Madde 11).
    • Staj Değerlendirme FormuÖğrenci staja başladığında bu formu kuruma verir. Staj tamamlandığında bu belge, işyeri staj sorumlusu tarafından onaylanıp kapalı zarf içinde, imzalı ve mühürlü bir şekilde teslim edilir. (Bkz. Staj Yönergesi Madde 11).

Staj Koordinatörü:

Öğr. Gör. Ebru Dilan

YBS Bölümü Staj Komisyonu Üyeleri:

Prof. Dr. Hasan Dağ
Doç. Dr. Mehmet N. Aydın
Öğr. Gör. Ebru Dilan